Velkommen

Link

Foreningen for alle med interesse for eksotiske pattedyr som f.eks:
Silkeaber, egern, næsebjørne, ørkenræv, genette, pindsvin, tenrecs,
kænguru, sugargliders, manguster, bæltedyr, og specielle gnavere m.m.


Søndag den 26 marts 2023 kl 13.00
Vil blive afholdt hos:
Michael Olsen Ulstrupvej 9 4281 Gørlev
Tilmelde dig senest den 21 marts til en fra bestyrelsen.

Der er følgende dagsorden:
Valg af ordstyrer.
Bestyrelsens beretning.
Fremlæggelse af regnskab med kontoudtog til godkendelse.
Fastsættelse af kontingent.
Indkomne forslag.
Valg af bestyrelse. På valg er: Kasserer Michael Olsen, næstformand Allan Larsen samt bestyrelsesmedlem Henrik Bach.
Valg af regnskabskontrollant.
Eventuelt

Copyright ©. Artikler, fotografier, grafik og anden offentliggørelse på den besøgte hjemmeside, er tilhørende Foreningen Eksotiske Pattedyr og stilles til rådighed for visning/læsning. Det er tilladt at tage kopier på papir (udprint) til privat brug. Du må dog ikke, uden skriftligt samtykke fra Foreningen Eksotiske Pattedyr, kopiere, genudsende, uploade, sende, overføre eller distribuere indholdet af den besøgte hjemmeside, herunder tekst, billeder, lyd eller video til kommercielle eller offentlige formål. Undtaget er dog reklame materiale for Foreningen Eksotiske Pattedyr.