Oversigt og salg af blade

Oversigt og salg af blade

Her kan du bestille gamle blade.
Enkelte ældre blade er udsolgt, men de fleste har vi på lager, eller kan genoptrykke.
Efter bestilling vil du modtage en mail eller sms med det fulde beløb for blade + porto.
Du kan også ringe til Niels Brandt på tlf. 40426838 og bestille.
prisen på 20 kr. pr. blad gælder for medlemmer
for ikke medlemmer er prisen 60 kr.
blad nr. 65 som er på 72 sider koster dog 120 kr. for ikke medlemmer.
Alle priser er + porto
Ønsker du som nyt medlem at købe mange blade, evt. alle udkomne blade, så kontakt os og vi finder vi en god medlems pris.

Penge indsættes på: reg. 1938  konto. 6887 397 978

Oversigt over medlemsblade
(Blade indtil maj 2012 indeholder især artikler om silkeaber,
men udvalgte blade kan læses med udbytte af folk som holder andre dyr.
F.eks. artikler om foder og volierebyggeri)

Nr. 1 1993. Feeding and Nutrition of Nonhuman Primates.
8 sider. Naturlig føde til marmosetter, foder i fangenskab, Føde til nyankomne aber, ernæring af nyfødte og uge aber og vitaminbehov hos aber.

Nr. 2 1993. Leontopithecus Roselia Roselia.
12 sider. Styring af avl, ynglebestand, yngle, unger, føde og vand og sundhedsproblemer m.m..

Nr .3 1993. Fodring af vilde pattedyr i fangenskab.
10 sider fra bogen ” Ernæring af vilde pattedyr” af Erik Eriksen om fodring af primater, kaloriebehov, vitaminer og foderplaner.

Nr. 4 1993. Kunstigt ”gummitræ” til marmosetter.
8 sider. Introduktion, metode, hjælpemidler, konklusion.

Nr. 5 1993. Sygdomme hos eksotiske hobbydyr – aber, af Erik Eriksen.
24 sider. Uddrag fra bogen af Erik Eriksen, Ernæring af vilde pattedyr, virus, bakterielle lidelser og mangelsygdomme m.m.

Nr. 6 1993. ”Håndopmadning” opdræt af marmoset trillinger.
8 sider. Beskrivelse af håndopmadning.

Nr. 7 1994. Silkeaber, af Erik Eriksen.
12 sider. Uddrag fra bogen ” Ernæring af vilde pattedyr” general oplysning om hold af silkeaber.

Nr. 8 1994. Tamariner og marmosetter ”Callitrichines”
16 sider. Goeldi`s aber, tamariner og marmosetter.

Nr. 9 1994. Milieu berigelse for fangenskabsdyr ved afprøvning af gummi saft.
12 sider. Saftdrikkernes biologi, harpiks, gummi, adfærd m.m.

Nr. 10 1994. Fritgående aber i Abenheul.
8 sider. Beskrivelse fra den hollandske abe zoo, Abenheul. Marmosetter, tamariner, dødningehoved abe og gorilla.

Nr. 11 1995. Flere ynglende hunner i fritgående grupper af Callithrix j. jacchus.
12 Sider. Beskrivelse af 3 grupper af hvidøret silkeabe.

Nr. 12 1995. De 21 arter af silkeaber.
24 sider. Arts beskrivelser, harpiksædende aber m.m.

Nr. 13 1995. Tamariner og marmosetter – fællespleje af afkommet.
28 sider. Feltiagttagelser, fødesøgning, aktivitetmønster, rovdyr, bestandtæthed, bevaring, sociale organisering, børnepasning m.m.

Nr. 14 1995. Hvidpenselørede silkeaber i birketræerne.
!2 sider. Beskrivelse af fritlevende silkeaber i Hannover Zoo.

Nr. 15 1995. Privat hold af silkeaber, af Allan Larsen.
12 sider. Beskrivelse af hold af silkeaber, bur, foder m.m.

Nr. 16 1996. Løveaber – Leontopithecus.
8 sider om gylden løvehovedabe (L. rosalia chrysopygus) uddrag fra dyrenes dagligdag.

Nr. 17 1996. Gruppestørrelse, sammensætning og forplantningssucces hos vildtlevende marmosetter. 8 sider uddrag fra ”Journal of Primatology”.

Nr. 18 1996. Formering af Callithrix j. jacchus i fangeskab.
12 sider Sammensætning til avl og behandling, ægstokkens cyklus, graviditeten, vækst og udvikling og hånd-opmadning.

Nr. 19 1996. 2 artikler om genetablering af håndopfostrede silkeaber i familiegrupper.
12 sider. Oversatte artikler af Leif Øgaard.

Nr. 20. 1997. The common marmoset.
12 sider. General information, bur, mad, opdræt, håndopmadning, opvækst m.m. af Johan Mommens.

Nr. 21 1997. Den tamme abe.
16 sider. General information for abeejere –både om større arter og silkeaber.

Nr. 22 1997. En lille artikel om marmosetter der mobber en Margay kat, i naturen.
4 sider oversat af Leif Øgaard, redigeret af Allan Larsen.

Nr. 23 1997. Social sammensætning i vild bestand af marmoset silkeaber.
16 sider Oversat artikel om C. jacchus hvidøret silkeabe.

Nr. 24 1997. Er det til at få øje på en silkeabe familie i naturen.
8 sider oversat artikel om feltstudier af C. flaviceps, C. intermedia og C. kuhli.

Nr. 25 1998. Marmosetters fødevalg i fangenskab.
8 sider om valg af især insekter og frugt.

Nr. 26 1998. Foretrækker aber at føde i weekenden?
8 sider oversat artikel om marmosetter og tamariner.

Nr. 27 1998. Babydrab hos en gruppe silkeaber i fangenskab.
8 sider om en gruppe med en han og flere hunner, beskrivelse af bur og dyrene.

Nr. 28 1998. Indretningsmæssige forbedringer for silkeaber i fangenskab.
8 sider om bure og interiør, føde og fødesøgning og det sociale miljø.

Nr. 29 1998. Lidt oplysninger om 3 arter af silkeaber.
4 sider kort beskrivelse af hvidøret silkeabe, dværgsilkeabe og løvetamarin.

Nr. 30 1999. Berigelse af abers miljø i fangenskab gennem fodring.
8 sider oversat artikel om større aber, silkeaber og berigelse.

Nr. 31 1999. Parykpincher (2 små artikler).
4 sider med arts beskrivelse og om parykpinchere der lever frit i zoo med radioudstyr.  

Nr. 32 1999. Kapucineraber og dødningehovedaber.
4 sider oversat om især kostplan til disse aber.

Nr. 33 1999. Naturen i fangenskab.
4 sider af Allan Larsen om naturfredning, zoo og silkeaber hos private.

Nr. 34 1999. Silkeaber. (biologirapport).
16 sider indledning, generelt om silkeaber, fodring og sygdomme ved fejlernæring, adfærd, menneskelig adfærd, fangenskabsmiljøets berigelse og litteraturliste.

Nr. 35 1999. Dødningehovedaber.
8 sider oversat artikel. Forskellige pasningsformer, indretning af bur og miljøforbedringer.

Nr. 36 2000. Dværgsilkeaber – To små artikler.
4 sider general information om dværgsilkeaber.

Nr. 37 2000. Betydning af burets størrelse og indretning for silkeabers adfærd og kropsfunktioner.
8 sider oversat artikel. Bur beskrivelse, pladsudnyttelse og silkeabernes puls.

Nr. 38 2000. Parykpinchere (opdræt af parykpincher i det tyske primat center).
20 sider. Forhistorie, forekomst og levemåde, status, anbringelse, pleje, ernæring, kunstigt opdræt, sygdom og bestandens udvikling på det tyske center m.m.

Nr. 39 2000. Primater. Slægtskabsforhold – Egernaber – Artsliste.
12 sider af Leif Øgaard. Generelt om aber og en artsliste (ca. 200 arter).

Nr. 40 2001. Kapucineraber.
8 sider oversat artikel, generel information om kapucinere.

Nr. 41 2001. Aber i øst og i vest.
8 sider oversat artikel. Beskrivelse af øst og vest aber, som aber deles i.

Nr. 42 2001. Kejserskæg tamarin.
6 sider oversat general information.

Nr. 43 2001. Marekatte.
8 sider oversat artikel. General information om marekatte og grupper de opdeles i.

Nr. 44 2002. Dødningehovedaber (Saimiri).
12 sider oversat artikel. General information, gruppestruktur og kommunikation.

Nr. 45 2002. Dværgsilkeabe.
4 sider oversat artikel. General information.

Nr. 46 2002. Grøn marekat.
8 sider af Niels Brandt om hold af grøn marekat, bur, foder m.m.

Nr. 47 2003. Callitrichidae (silkeaber).
16 sider oversat artikel. General information om silkeaber, bl.a. forskel silkeaber/tamariner, formering, gruppestruktur, voliere, opdræt og indfangning.

Nr. 48. 2003. Vejledning i hold af aber.
24 sider. Vejledning udarbejdet i forbindelse med den nye dyreværnslov af DPS. Pasningsvejledning til: Silkeaber, dødningehovedaber, marekatte, kapucineraber og berberaber, som var de arter, DPS mente, skulle være lovlige for private at holde.

Nr. 49. September 2003.
Første DPS-nyt. Tidligere blev der udsendt ca. 4 pjecer hver år, desuden blev der udsendt DPS – nyt, som var div. nyt fra foreningen. Disse blev slået sammen og udgives som et decideret medlemsblad som vi kender det i dag. 12 sider. Div. Små artikler. Herpes virus smitte fra dødningehovedaber til silkeaber. Dansk ”Gummi” af Allan Larsen. Tamarin Cake. Redningsplan for løveabernes skov. Forsøgsdyr på Sct. Hans Hospital. m.m.

Nr. 50. Januar 2004:
28 sider. Artikel om marmosetter og tamariner: Form og funktion, udbredelsesmønster, aber spiser gummi, social adfærd, bevarelse og livsbetingelser samt artsbeskrivelser.

Nr. 51. Maj 2004.:
20 sider. Anmeldelse af bogen ”Eksotiske pattedyr” Af Michael O. Jørgensen. Samt artsbeskrivelse af: Hvidpenseletøret silkeabe, dværg silkeabe, rødhåndet tamarin, hvidlæbet/rødbuget tamarin og kejser skægtamarin.

Nr. 52. September 2004.
32 sider. Kapucineraber og kapuciner-lignende aber fra den nye verden: F.eks. Nataber, springaber, dødningehovedaber, saki aber, uakaris, brølaber, edderkopaber og uldaber.

Nr. 53. Januar 2005.
28 sider og som noget nyt nu i farver. ”På kanten af udryddelse” Artikel om Løvetanariner samt mange billeder fra Apenhaul (hollandsk abe zoo).

Nr. 54. Juni 2005.
12 sider. 3 artikler: Bladædere i den nye verden, Nok er chimpansen klog, men…, Fra abe til menneske.

Nr. 55. November 2005.
16 sider. 4 små artikler: Hvorfor primater har store hjerner, At se i farver, Grooming og familieliv, 3 unger og hvad gør man så (om håndopmadning af silkeabeunge).  

Nr. 56. April 2006.
12 sider. Lille artikel om primater 1. afsnit (resten ikke udgivet endnu).

Nr. 57. Juni 2006.
20 sider. Hjælp aben er løs, artikel om at holde sine dyr inde, læserbrevkasse om gummi til silkeaber. Besøg i safari zoo park Lintrup.

Nr. 58. September 2006.
24 sider. Muriquien, Information om silkeaber samt anmeldelse af bogen ”Aber” af Tom Jackson.

Nr. 59. December. 2006.
28 sider. Privat hold af dværgsilkeaber, læserbrevkasse om hvidøret silkeaber, Aber som levende vejrstationer, Frugt som foder/Værd at vide om eksotiske frugter – del. 1, Ny abeart fundet i Tanzania (Lophocebus kipunji), anmeldelse af abekursus samt lidt om abepiller.

Nr. 60. Februar. 2007.
24 sider. Volierebyggeri til aber 1. om udevoliere. Besøg i Nykøbing Falster Zoo, Værd at vide om eksotiske frugter 2. del, Aben og manden gik hver til sit for fire mio. år siden, En slags silkeabehistorie og Svinehaleaber har deres eget politikorps.

Nr. 61. Maj 2007.
28 sider. Volierebyggeri til aber 2. om indevoliere, Besøg i Skærup zoo, Radioudsendelse om især lemurer, Værd at vide om eksotiske frugter 3.del, Læserbrevkasse hold af aber hos private, En abe efter knus (om uldedderkoppeabe), medlemsfoto af udevoliere, Gorillaer spiser råddent træ og Halvaber kan tælle til fem.

Nr. 62. September. 2007.
28 sider. Besøg i Blåvand zoo, Læserbrevkasse om lovgivning ang. Abehold, Værd at vide om eksotiske frugter 4. del, Abetips – om fodring af silkeaber og foderskåle samt 6 små artikler om løse aber fra div. zoo.

Nr. 63. December. 2007.
28 sider. Historien om 4 silkeaber, en forstuvet fod og et bur, Værd at vide om eksotiske frugter 5. del, Død og pine, skræk og advarsel – om dræbersnegle som silkeaber spiser, Nyaru Menteng – et orangutang rehabiliterings center på Borneo. John Cleese og lemurerne – anmeldelse af dvd.

Nr. 64. Marts 2008.
24 sider. Aber som midtpunkt i huset, Primaterne i zoo og Tierpark i Berlin, Værd at vide om eksotiske frugter 6.del, Endnu en advarsel ang. dræbersnegle, abetips – om forbedring af udevoliere.

Nr. 65. Maj 2008.
20 års jubilæums nummer 72 sider. Hvidøret silkeaber i Recife, DPS bladets historie, DPS har adopteret Grendon, Jacob og marekattene, Lidt information om grøn marekat, DPS bestyrelse, Vælling til silkeaber og tamariner, Hold af Egern hos private, Litteratur om aber, Kolns primater og abetips om gumminødder.

Nr. 66. September 2008.
28 sider. DPS-tur i Københavns Zoo, Foderplaner for aber, Sidste nyt på dræbersneglefronten, Værd at vide om eksotiske frugter, 7. del., Silkeaber tygger tyggegummi, Grooming og familieliv, 25 orangutanger genudsat i det fri. Abetips: Sund morgenmad til aber.

Nr. 67. December 2008. 36 sider. Aber på Borneo, rejseoplevelser fra februar 2007, af Henrik Bringsøe.

Nr. 68 Februar 2008. 28 sider. Christians silkeabe bur, beskrivelse af voliere til hvidøret silkeabe. Værd at vide om eksotiske frugter, 8. del, En rejsebeskrivelse (besøg i abeparken Apenheul i Holland), Opdræt eller opbevaring af ’almindelig melorm’, Abetips  –  Byg en foderautomat (til melorme), Lær at holde gorillaer ! (anmeldelse af bogen: Zootier haltung –säugetier), Besøg i Ree Park på Djursland.

Nr. 69 Maj 2009. 24 sider. Parykpincheren, tysk oversat artikel om hold og opdræt af parykpincheren. Opdræt af fårekyllinger. En sørgelig historie, artikel om sygdom hos dværgsilkeabe.

Nr. 70 September 2009. 24 sider. Jungle i dagligstuen, tysk oversat artikel om hold af dødningehoved aber sammen med tukaner i stor vinterhave. Abehold i Tyskland, oversigt over arter som holdes i tyskland, regler og mange billeder fra tyske abeholdere. Kakerlakker som foderdyr, artikel om opdræt og brug af kakerlakker som foder til aber.
Begrebsforvirring om sygelige tilstande hos eksotiske dyr, artikel af dyrlæge om general information om sygdomme hos eksotiske dyr. Abetips, ophæng af frugter med kerne hos silkeaber.

Nr. 71 December 2009. 24 sider. Silkeaber, komplet pasningsvejledning om silkeaber, hvor alle spørgsmål ang. hold af silkeaber gennemgås. Udleveres til alle nye medlemmer og opdateres løbende så alle medlemmer har den fornødne grundviden ang. hold af silkeaber.

Nr. 72 Februar 2010. 24 sider. Kommunikation mellem aber (ikke- menneskeaber). Oversat artikel om kommunikation mellem aber fra både den nye- og gamle verden, hvor bl.a. berøring, syn, lugt og akustik bruges når aber kommunikere sammen.

Nr. 73 Maj 2010. 24 sider. Gatetræning af dværgsilkeabe, besøg hos et DPS medlem som holder parykpinchere, Legenden om Kong Midas – om rødhåndet tamarin, artikel om fangst af natsværmere med fælde samt opdræt af voksmøl, sidste nyt fra Grendon – vores orangutang som vi støtter på Borneo.

Nr. 74 September 2010. 24 sider. Artikel om vores tur til Odsherred Zoo som har rigtig mange aber, anmeldelse af lomme guide med illustrationer af alle silkeabearter, besøg hos et DPS medlem som holder 4 grupper af hvidøret silkeabe, 1. del af en artikel om abeparken Apenheul i Holland.

Nr. 75 December 2010. 24 sider. 2. del af artiklen om abeparken Apenheul i Holland, Artsrigtig fodring af silkeaber, tysk oversat artikel om fodring af silkeaber, Fuglemesse og pollensnak – DPS stiller op med stand på nordens største fugle messe i Randers, pollen som anvendes til silkeaber omtales.

Nr. 76 februar 2011. 24 sider. Tema-nummer: Udevoliere til aber. Fra bed til bur, artikel om udevoliere med lang løbegang til silkeaber. Plads, plads og atter plads, tysk oversat artikel om stort privat udevoliere til aber. Til sidst andre eksempler på voliere til aber.

Nr. 77 maj 2011. 24 sider. Aber til salg – artikel om alle de ting der har betydning når man vil sælge aber. Primater – første del af general artikel om primater.

Nr. 78 august 2011. 24 sider. DPS tur til Odsherred – beskrivelse af vores tur i zoo. Dødningehovedaber og tunnel til silkeaber – besøg hos privat som holder dødningehovedaber som bl.a. har lidt problemer med pelsen, desuden lidt om gangtunnel til silkeaber, og nyt anlæg i Kbh. Zoo til dødningehovedaber nævnes. Silkeaber i Sønderjylland – besøg hos opdrætter af hvidøret silkeabe og beskrivelse af voliere. DPS i Skærup samt i tv – DPS bliver inviteret til Skærup Zoo for at informere om hold af aber hos private. DPS deltager i tv udsendelse om privat hold af silkeaber. Primater del 2 – general artikel om primater.

Nr. 79 december 2011. 24 sider. Toto og Chica – om abehold i 1950-erne, Peters dværgsilkeaber – et medlems første aber og beskrivelse af hans voliere og hold af dværgsilkeaber. D – vitamin: Vigtigt vitamin til silkeaber, beskrivelse af mangelsygdomme og korrekt dosering til silkeaber. Abetips: Blade og nødder – om brug af tørre blade som berigende bundlag og brug af danske nødder som foder til silkeaber. Foderdyr: Vandrende pinde – hold af vandrende pinde som kan bruges som foderdyr til silkeaber.

Nr. 80. Februar 2012.  24 sider. Den med den hvide manke – tysk oversat artikel om  hold og opdræt af parykpincher. Abetips: Lav en sovekasse/fangstkasse. Hold og opdræt af  rødbuget  tamarin (Saguinus labiatus) – tysk oversat artikel. Håndopmadning af abeunger – beskrivelse fra fødsel til genindsætning i flokken.

Nr. 81. Maj 2012. 20 sider. Blad med info fra bestyrelsen i forbindelse med udvidelsen af DPS DPS udvides
Referat af generalforsamlingen, Nye vedtægter på vej, Indkaldelse til ekstra ordinær generalforsamling ,Nyt logo
Pasningsvejledninger, En lille snak med medlemmerne, Primatkursus – referat af et godt kursus.

Nr. 82. September 2012. 24 sider. Nyt fra bestyrelsen, Egern – en egernmand fortæller hvordan det begyndte. DPS brevkasse – Fødselsproblemer hos hvidøret silkeabe og lidt om flushing. Gummi – en del af silkeabers kost – beskrivelse af dette specielle foder som silkeaber har brug for. Referat af ekstraordinær generalforsamling. Boganmeldelse: 2 nye atlas om primater og lidt om nogle zoo hjemmesider, Køb, salg og bytte.

Nr. 83. December 2012. 24 sider. Næsebjørnen (Nasua nasua), et charmerende hobbydyr  – artikel om alt vedrørende hold af næsebjørne. Medlemsbesøg. Vi besøger to nye medlemmer som holder silkeaber. Begge har fine voliere til deres dyr. Beskrivelse af deres voliere. Berigelses. Intro til ny serie om dette spændende og vigtige emne. Noget som kan bruges til alle arter dyr. Til sidst køb/salg/bytte.

Nr. 84. Februar 2013. 24 sider. Nyt fra bestyrelsen bl.a. om foreningens 25 års jubilæum m.m. Genetter – Nattens flotte jægere. Hold og opdræt af genetter. Stor artikel om genetter, opdræt, problemer med artsbeatemmelse og med at holde arterne rene. Berigelses 2 del. Her er en masse praktiske eksempler på nem berigelse man kan sætte op i sin voliere. Læsebrevkasse: Spørgsmål om konstruktion af to voliere op ad hinanden med silkeaber – kan man det og hvordan gør man? Problem med tynd pelsede haler hos silkeaber belyses. Tagterrasse indrettet som voliere.

Nr. 85. Maj 2013, 24 sider. Artikel om fodring af suger gliders, referat af ordinær generalforsamling. Beton – om at mure et træ. Har man lige en stolpe i sin voliere, så kan man her læse om hvordan man laver den om til et kunstigt træ af beton. Berigelse 3. del – om at holde flere forskellige arter dyr sammen. Parforhold mellem almindelig marmoset – artikel om par af hvidøret silkeaber som bliver introduceret for en 3.part.
Arrangementer i DPS I forbindelse med 25 års jubilæum – beskrivelses af de forskellige ting (ture, kurser og udstilling) som finder sted i løbet af året.

Nr. 86. August 2013, 24 sider. Vi er til egerntræf på Djursland og omtale af nogle bøger om egern. Tamme aber – folk tror stadig man kan holde aber som Pippi, Brevkasse – om ormekur til silkeaber, DPS og Dyrenes beskyttelse – Modspillere eller medspillere. Artikel hvor vi stiller spørgsmål til DB om privat hold af dyr. Berigelses 4.del om lugte som berigelse. Besøg hos dyrehandleren. Vi er på besøg hos to ikke helt alminelige danske dyrehandlere. Åbent anlæg til næsebjørne. Besøg hos en avler og en beskrivelse af hans åbne anlæg til næsebjørne. Arrangementer i DPS i forbindelse med 25 års jubilæum – beskrivelse af de forskellige ting der er planlagt.

Nr. 87. Oktober 2013. 24 sider. Artikel om Brandts ørkenpindsvin (Paraechinus hypomelas) hold og opdræt. Hæleraber, om stjålne aber og om at forsikre sine dyr. Trillinger hos hvidøret silkeabe, lykkes sjældent , men her er et eksempel. Brevkasse: Om kænguru. Brevkasse. Erfaring med hold og opdræt af Nordlig Palmeegern (Funambulus pennanti). Berigelse 5. del om at finde billige ting til sine aber. Gør reklame for vores forening, vi har lavet en plakat. DPS på tur til Skærup Zoo. Artikel om gulerødder, hvedeklid og fibre og lidt om en abe med dårlig mave.  Foreningens jubilæums arrangementer her sidst på året. Bur til suger glidere. Berberaberne på Gibraltar  –  en rejseberetning. Køb/salg/bytte .

Nr. 88 December 2013. 24 sider.
Et pænt indebur – artikel om opbygning at et større indendørs bur til silkeaber (eller lign. dyr). Nyt udebur – Færdigkøbt hytte som udebur. Vores hjemmeside – lidt info om nyt på siden. DPS medlem i DRs tema aften – oplysning om tv program om dyr, bl.a. silkeaber som kommer engang først på året. DPS på dyremesse – beskrivelse af Rødovre messen hvor vi deltog. Berigelse del 6. – om træning af dyr. Status for pasningsvejledningerne – hvor langt er vi. Silkeaber kan udføre høflige samtaler – Oversat artikel om silkeabers “snakken”. Vilde aber i Florida – artikel om en bestand af rhesusaber som er udsat i 1930-erne og som trives.

Nr. 89 Februar 2014. 24 sider.                         
Endelig godkendte pasningsvejledninger – så blev vi færdige med vejledninger. Lad os se DIN pasningsvejledning. Pasningsvejledning 1.del Afrikansk Hvidbuget Dværgpindsvin. Berigelse 7. del om at bruge foderemner med lavt næringsindhold. Nyt anlæg til silkeaber – beskrivelse af inde – og ude voliere til silkeaber. Høringssvar. DPS har skrevet høringssvar til flere nye bekendtgørelser, bl.a. til forslag til ny bekendtgørelse om privates hold af særlige dyr. Indkaldelse til generalforsamling som afholdes i marts i Svebølle.
Nye kurser – annoncering af kurser ang. hold af mindre primater samt om hold af eksotiske pattedyr. Køb/salg/bytte

Nr. 90 Maj 2014. 24 sider.
Vaskebjørne og mårhunde nu forbudt – om ændringen af bekendtgørelsen, hvor nævnte dyr ikke mere er tilladte. Referat af generalforsamling. Pasningsvejledning 2.del Afrikansk Hvidbuget Dværgpindsvin
Forplantningsbiologi og opdræt af Suger glidere. Tysk oversat artikel om især opdræt af suger glidere. Berigelse 8. del. Nem måde at give sine silkeaber gummi, fodring og berigelse på samme tid. Laktose og aber. Hvad er rigtigt og forkert vedrørende laktose og silkeaber. Håndopmadning af silkeabe unger, surikater, vaskebjørn, egern og kænguru. beskrivelse af flere gode måde at gribe det an på.
Boganmeldelse. Stor ny serie på engelsk om pattedyr. Køb/salg/bytte. Til sidst lidt blandet far bestyrelsen samt ny kode til hjemmesiden.

Nr. 91 August 2014. 24 sider
Trefarvet pragtegern. Artikel om hold af disse dejlige dyr. Verdens største dyrehandel. Besøg i en kæmpedyrehandel i Tyskland. Fodring af silkeaber. Artikel om vælling, Tamarin Cake, foderpiller og lign. Hvad skal de have for at trives.  Berigelse 9.del. Fodring med hele dyr til bl.a. næsebjørne. Status på pasningsvejledninger. Dyre filmstjerner søges til vores nye videofilm som er på tegnebrættet.Besøg hos et medlem som holder hvidøret silkeaber. Stort flot indebur.

Nr. 92 Oktober 2014. 24 sider.
Stor artikle om hold af dværgsilkeaber. Stereotypier: Artikel om hvad der er og ikke mindst hvordan man undgår stereotypier hos sine dyr. Berigelse 10. del. Lad dine dyr yngle, hvilket er meget berigende for dine dyr.  Spiring af bønner. Hvilke kan man bruge og hvilke er giftige når de spires? Hold af aguti. Artikel som kommer rundt om hold af disse skønne dyr. Danska nødder som foder. Lige nu er det tid til at samle nødder ude i den danske natur. Hvilke kan bruges til foder? Det kan du læse om her. Grøntsager 1. del. Nye serie om grøntsager til foder. Hvad indeholder de, hvordan opbevares de og hvordan bruger man dem som foder. Her om rosenkål. Køb/salg/bytte.

Nr. 93 December 2014. 24 sider
Træspidsmusen. Hold og opdræt af disse meget specielle pattedyr. “Aber i regnskoven bliver klogere af at se tv”. Artikle om hvordan det kunne lade sig gøre (hvidøret silkeaber). Test af frugthakkere. Vi tester forskellige håndbetjente maskiner som kan kunsten at hakke frugt og grønt i tern. Berigelse 11. del. Foderbolde og hvad de kan bruges til. Portræt af rødbuget tamarin. Lille artikel om disse flotte silkeaber. Grøntsager 2. del Her kikker vi på kartofler som foder. Boganmeldelse af tysk atlas over pattedyr i Europa, Nordafrika og Vest Asien. Flot og omfattende bog. Danmark ældste silkeabe? Denne er er 19.5 år. Død og sygdom. Artikel om aflivning og obduktion. Slet ikke så dyrt som man tror. Køb/salg/bytte.

Nr. 94 februar 2015. 24 sider                       
Vi stiller på på dyremesse i Rødovre i maj og indkaldelse til .generalforsamling. Fotokonkurrence 2015 for medlemmer, vind et års kontingent. Artikel om fotografering af dyr, mest for begyndere. Undgå de færste fejl og få bedre billeder af dine dyr. Pas på ved brug af pyrolyse ovn. Røjen er giftig for dyr. Hvordan sætter man silkeaber sammen? Artikel om dette emne som der oftes spørges til. Hvordan og hvilke køn og hvor mange silkeaber kan man sætte sammen. Grønsager 3. del om gulerødder. Dværg mangusten – artikel om dette spændende dyr. Underarter, anlæg, social adfærd, fodring og opdræt m.m. beskrives. Berigelse 12. del om at give sine dyr en varmeplads. Økonomisk varmekilde nævnes.

Nr. 95 maj 2015. 24 sider
Lille hestespringer. Artikel om hold af disse små ørkenspringmus. Zoonoser – hvad er det? Artikel om smitte mellem dyr og mennesker (begge veje). Hvor opstår risiko for zoonoser og hvilke forholdsregler kan man gøre sig. Grøntsager 4.del. om edamame- bønner, hvad indeholder de og hvordan giver man dem til dyrene? Huset til dyrene 1 del. Beskrivelse af et 50 m2 stort byggeri som skal huse dyr der kræver varme. Tanker, planlægning m.m. beskrives i dette første afsnit. Fotokonkurrence 2015. Vind et gratis medlemskab. Et dødsfald. Vi mindes Jørgen Angergren fra Odsherred Zoo. Tag på tur med din foreningen. Turen går til Rostock Zoo i juni. Referat af ordinær generalforsamling afhold den 21 marts 2015. Abetips. Om brug af gummi pulver på foderet. Foreningen på messe i Rødovre. Ozongenerator til permanent at fjerne dårlig lugt med. Køb/salg/bytte.

Nr. 96 september 2015 40 sider.
Temanummer. Fodring af primater. Ekstra stort blad med artikel om fodring af primater, fra silkeaber til større arter primater. Artiklen kommer langt omkring dette vigtige emne. Artiklen er rettet, ikke kun mod private abeholdere, men også zoo folk kan læse den med udbytte.

Nr. 97. november 2015 24 sider.
Hvorfor fodrer vi ikke vores aber korrekt? Der følges op efter sidste temanummer om fodring af primater. Præriehunde på friland i denne første del af en serie, beskrives især opbygning af anlæg til hold af præriehunde
Boganmeldelse: Monkey skrevet af Desmond Morris. Fotokonkurrencen. De nye æresmedlemmerne får deres bevis. Aber på fotojob. To paryktamariner var med i en reklamefilm, optaget i Fugleparken i Nordsjælland.
Foreningen i Rostock og på messe. Lidt billeder og tekst fra vores tur samt messe. Køb/salg/bytte

Nr. 98 februar 2016 24 sier.
Indkaldelse til generalforsamling. Historien om 4 døde aber, 2 kameraer og nogle rotter. En gruppe af paryktamariner rammes af sygdom. Sygdomsforforløb og mulig smittekilde beskrives. Der bruges bl.a. overvågnings kamera til at checke for mus og rotter. Vinder af foto konkurrence kåres og ny konkurrence udskrives. Anmeldelse af to bøger om sugar glidere – en på tysk og en på engelsk. Helt små eksotiske pattedyr, afrikansk pygmæmus. Artikel om foder, bur og opdræt af disse meget små mus. Vi får en youtube kanal og lægger vores nye pasnings film ud. Om hold af silkeaber, pindsvin og egern. Detektivarbejde. Vi for til opgave at finde dansk navn på et egern. Det bringer meget med sig. Huset til dyrene 2 del. Beskrivelse af hus som skal rumme dyr der kræver varme. Det skal primært rumme silkeaber, men også andre dyr som kræver varme. Huset er rejst og næsten færdigt ude. Nye regler. En ny EU forordning vil forbyde en del invasive arter. Hvad har det af konsekvenser for vores hobby. Køb/salg/bytte.

Nr. 99 maj 2016 24 sider.
Referat af vores generalforsamling. Bæltedyr – Først en oversat tysk artikel om hold af 3 båndet bæltedyr, derefter en dansk og en tysk (oversat) vejledning for hold af bæltedyr. Kogte bønner – værd at prøve at give sine dyr. Løse dyr. Større artikel om hvordan man undgår at ens dyr undslipper. Beskrivelse af vores ture som vi vil på i år. Til danske og en tysk zoo. Nyt foredrag om hold af silkeaber som vi vil holde i år efter sommerferien..
Køb/slag/bytte.

Nr. 100 august 2016 40 sider.
Lidt større jubilæumsnummer. Har du lyst til at holde egern – intro til egernhold. Præriehunde på friland del.2 – dybdegående artikel om fodring af præriehunde. Besøg hos et medlem – som bl.a. holder aber og rovfugle.
Der er mange måder at holde silkeaber på – Lille artikel om fodring, sympatipar og aber på 3.sal. Proteinbehov hos silkeaber – Oversat artikel. Invasive arter i EU – forbudte arter i EU. Dyr i bur – Er det okay at holde dyr og holder vi dem godt nok? Hyben – Sundt foder som kan samles nu. Ture og foredrag – Beskrives af vores arrangementer. Insekter som foder – Om fangst af natsværmere, insekthotel og at lokke insekter ind i udevolieren. Køb/salg/bytte.

Nr. 101 Oktober 2016 24 sider.
Større artikel om bure til især silkeaber indendørs, men kan også bruges til bl.a. sugar glidere m.m. Oversat artikel om hold af rævemangust. Vitaminmangel – om at sikre at silkeaber får de vitaminer de har brug for. Gummi pulver – hvordan bruges det til foder til bl.a. silkeaber. Vi har endnu engang søgt om penge til et projekt om berigelse. Køb/salg/bytte.

Nr. 102 December 2016 24 sider.
Artikel om fennec ræv – i naturen og i fangenskab. Artikel hvor alle arter silkeaber nævnes i liste, desuden definition på hvad en silkeabe er, og lidt om hvilke dyr man må holde som privat. Invasive arter – kommentar til EU forordning fra Tyskland. Fed sand rotte – oversat artikel om biologi og hos i fangenskab. Tynd mave hos tamariner – årsager og hvordan man kommer det til livs. Ny voliere? – behøver den at være firkantet? Flere billede eksempler. Artikel om cururo i naturen og hold af denne sydamerikanske gnaver som ikke ses så tit. køk/salg/bytte.

Nr. 103 Februar 2017 24 sider.
Hold af surikat. Artikel der kommer rundt om de fleste ting ang. hold af disse spændende dyr. Hvordan sætter man silkeaber sammen? Nyrevideret stor artikel med en del nyt om det at sætte silkeaber sammen. Vinderen af året foto konkurrence kåres. Indkaldelse til generalforsamling m.m.

Nr. 104 Maj 2017 24 sider.
Jordegern – hvilke arter holder vi? Ved vi hvilke art jordegern der bliver holdt i Danmark. Jordegern – et medlems bidrag i debatten om hvilke arter jordegern vi holder, samt beskrivelse. Aktuelt lige nu – brug af mælkebøtter som foder, beskrivelse af forskellige måder at ophænge grene på, fangst af natsværmere til foder. Hos dyrlægen – Artikel om næsebjørn med skade, silkeaber med fødsels problemer, og fangst af egern før dyrlægebesøg. Referat af ordinær generalforsamling. Beskrivelse af vores nye bog om berigelse. Beskrivelse af temadag i Cold College om hold af silkeaber og berigelse af eksotiske dyr.

Nr. 105 August 2017 24 sider.                         
Temadag i Cold College referat, Bur størrelser – artikel om fordele og ulemper ved bur størrelser, alternative bur løsninger og vejledninger på burstørrelser. Rensning af drikkeflasker på nemme måder. Rengøring af sovekasser ved
hjælp af melorme. Vores ny bog – sidste nyt. Portræt af Geoffroys marmoset. Tamariner i soveværelset – renovering af indebur. Epoxy maling hvad man kan bruge det til i vores hobby.
Bettle Jelly hvad er det? Lav det selv til dine dyr.

Nr. 106 Oktober 2017 24 sider.
Er vores dyr sunde  –  genetisk? Artikel om nyt stambogsprogram som foreningen vil starte på i 2018. Bygning af større voliere. Beskrivelses af større udendørs voliere. Etiske retningslinjer. Foreningen har udarbejdet nye etiske retningslinjer. Smoothies og lidt om juice. Hvordan man kan bruge det som foder, samt til at give dyr medicin. Endelig færdig med bogen. Vores berigelsesbog er nu færdig. . Må man samle nødder og grene i skoven? Beskrivelse af hvad man med udbytte selv kan samle og hvilke regler der gælder.

Nr. 107. December 2017. 24 sider.
Siden sidst. Pindsvin – artikel om hold af hvidbuget dværgpindsvin, delvis oversat artikel tilsat lidt andet info. Ynglebiologi hos silkeaber – silkeaber lever ikke bare parvis, og beskrivelse af deres måde at undgå indavl.
Hvad laver vi i bestyrelsen?  –  Kort intruduktion af nuværende bestyrelse og deres arbejde. Valg af voliere-net  –  Hvilket net kan man bruge og til hvilke dyr, og hvilke andre overvejelser skal man gøre sig, ved valg af net til dyr.

Nr. 108. Februar 2018 – 24 sider.
Foreningen fylder 30 år. Hvem var Per Jeppsson? Artikel om manden der startede foreningen. Hold af aber for 30 år siden. Et lille tilbage kik, og de forbedringer der er sket siden. Mit hold af Tenrik. Opdrætsartikel om lille tenrik. Ventilation og dyrehold. Et emne der sjældent omtale. Hvorfor ventilere og hvilke muligheder er der. Pas på ved brug af drikkeflasker. Notits hvad man skal passe på. Små tips. Om brug af espaliere som klatremulighed, og plast lameller ved indgangshuller. Boganmeldelse. Pasning af afrikanske pygmæpindsvin. Ny bog om hold af pindsvin. Div. info fra bestyrelsen ang. ture, generalforsamling og kontingentbetaling.

Nr. 109 maj 2018 – 24 sider
Super godt medlemsblad vi har eller hvad? Lille opsag fra redaktøren. Nataktive dyr er kedelige, eller er de? Kort gennemgang af enkelte natlevende dyr som holdes, samt fordele/ulemper ved hold af natlevende dyr. Haleproblemer hos silkeaber. Artikel som beskriver de mest almindelige former for problemer og deres løsning. Stor dyremesse i Forum – vi deltager på årets dyremesse. Sådan holder jeg korthalet opossum. Hold og opdræt af denne spændende opossum. Selvhøstede svampe er fyldt med D-vitamin – hvordan man kan tilføre D-vitamin til svampe. Silkeabers behov for D3-vitamin. Artikel om silkeaber særlige behov for D-vitamin. Reklame for foreningens temadag om fodring af eksotiske pattedyr, som afholdes i Odense.

Nr. 110 august 2018 – 24 sider
Rødegern. Artikel om hold af disse populære egern. Import af dyr – Liste over arter som kan skaffes for tiden. Alternativ voliere eller dyrehus – byg en dome. Speciel og meget stærk konstruktion, som forholdsvis let kan bygges ved hjælp af online program. Bananfluer er mere irriterende end skadelige – artikel om at undgå disse små fluer. Når du fodre med frugt – vigtigheden af god hygiejne ved skæring af frugt og grønt.

Nr. 111 oktober 2018                       
Side 3 Siden sidst, Side 4 Langøret pindsvin, Side 10 Hvordan påvirker bekendtgørelsen om erhvervsmæssig handel med dyr vores hobby? Side 17 Diverse hundemad kan også bruges til silkeaber, Side 18 Melorme dispenser, Side 20, Læsestof til den kolde tid, Side 21 Foreningen i Forum i København, Side 22 Gyldenhoved tamarin — et portræt, Side 24 Temadag om fodring.

Nr. 112 december 2019
Side 3 Siden sidst, Side 4 Kowarien, Side 10 Foderpiller, Side 13 Bundesarbeitsgruppe Kleinsäuger e.V. Side 14 VSBV-1 virus hos egern, Side 17 Temadag vel overstået, Side 18 Abe i hundebur dumpet ved container, Side 20 Gatetraining af Dværgsilkeaber, Side 24 Foreningen på messe i Aars

Nr. 113 februar 2019
Side 3 Indkaldelse til generalforsamling, Side 4 På besøg hos et medlem, Side 7 Blind hvid øret silkeabe har fået unger, Side 10 Fangst af silkeaber/egern m.m. Side 15 Tips ang. håndopmadning af silkeabeunger, Side 17
Historien om 4 silkeaber, en forstuvet fod og et bur. Side 24 Et bur 12 år senere.

Nr. 114. juni 2019
Side 3 Referat af ordinær generalforsamling, Side 4 Biologi, pasning og pleje af kortørede elefantspidsmus, Side 12 2 arter hvidøret silkeaber?, Side 13 Silkeabe unger lærer at ‘snakke’ ligesom vi gør, Side 14 Besøg hos et medlem, Side 18 Gummi -en del af silkeabers daglige kost.

Nr. 115 august 2019
Side 3 Siden sidst, Side 4 Økologisk insektbekæmpelse, Side 9, Bekæmpelses af fluer ved hold af dyr, Side 11 Tam abe bliver aggressiv  Hvorfor det? Side 12 Fodring af  Suger Gliders -Flyvepungegern, Side 18 Artsrigtig fodring af silkeaber, Side 24 Vild vaskebjørn flytter ind i zoo.

Nr. 116 oktober 2019
Side 3 Siden sidst, Side 4 Tips ang. volierenet, Side 7 Ny ansøgningsmåde ang. CITES, Side 8 Seriøs bog serie komplet, Side 10 Hold af zebramangustere, Side 18 Pil – en god plante til dyr, Side 24 Munduruku-marmoset — en ny abeart.