Gummi som foder

Gummi – en del af silkeabers kost.
Hvis man interesserer sig for hold af silkeaber, så vil man støde på gummi i abernes foderplan. Da det ikke er almindelig kendt hvad gummi er, så kan man godt undre sig lidt over hvad det er for noget, og hvordan det bruges som foder. Det vil jeg prøve at belyse her.

Hvad er gummi?
Det gummi vi bruger til silkeaber kaldes også for gummi Arabic akacie eller bare for akacie gummi. Men der findes flere forskellige former for gummi. For nemheds skyld vil jeg bare kalde det gummi her i artiklen. Akacie gummi er afsondringer fra akacietræer, lidt som harpiks. Navnet Arabic eller arabisk gummi, skulle være opstået fordi det blev opkøbt i Sudan af arabiskes købmænd, som solgte de videre. Det er en handel som har stået på i flere hundrede år. Gummi har gennem tiderne været brugt til mange forskellige ting. De gamle ægyptere (for 4000 år siden) brugte det til mumificering, det har også været brugt i den grafiske industri, i f.eks. maling, i dag bruges det især som fortykningsmiddel og stabilisator i f.eks. slik og sodavand. Det har endda et E-nummer, nemlig E414. Brugen af gummi er dog gået tilbage, da man har fundet erstatninger, men der bliver stadig produceret meget gummi. Næsten al gummi kommer fra Afrika. Man snakker direkte om et ”Gummi bælte” altså et område hvor gummien især kommer fra. Det er fra lande syd for Sahara som Sudan, Senegal med flere. Der findes 2 slags forskellige former for gummi – pulver og klumper. Klumperne er den rå gummi som er skrabet af træerne og den kan indeholde lidt træstumper og andet fra træerne. Klumperne er hårde som nødder og ligner rav. Klumperne varierer i størrelse fra ca. valnødde store klumper til fine  ”sandkorn”. Gummi pulver, er gummi klumper, som er renset og raffineret til pulver, som er lidt som hvidt groft mel. Gummi forringes ikke ved opbevaring, det skal dog opbevares tørt og lugtfrit. Hvis det ikke opbevares lugtfrit, vil det kunne optage lugten, og dermed vil gummien selv komme til at lugte. Det skulle dog kunne blive surt ved rigtig lang tids opbevaring. Men opbevaring ved stuetemperatur gennem 2-3 år, er prøvet og gummien ændrede sig ikke. Så det har en helt fantastisk holdbarhed.
Gummi er for mennesker smags- og lugtfrit, men for silkeaber helt uimodståeligt. Det vender vi tilbage til.
Hvad indeholder gummi?
Ja det kan variere en del, både efter hvor det er dyrket men også efter hvornår det er høstet.
Gummi indeholder bl.a. forskellige Polysaccharider som er er en form for kulhydrater
Så er der noget protein i gummien. Mellem ca. 0,5-35 % (afhængig af årstiden). Gummi indeholder også mineraler som især kalcium, magnesium und kalium.
Gummi i naturen – som silkeaberne spiser.
Gummi er en del af den naturlige føde for silkeaber i naturen, men gummi er ikke kun gummi fra en plante. Gummi er heller ikke det rigtige ord for denne del af kosten, for der er tale om afsondringer fra en lang række planter og træer som vokser på abernes levesteder. Dværgsilkeaben som spiser mest gummi, besøger over 60 forskellige arter planter fra 28 familier. Disse afsondringer kan være meget forskellige og er ofte flydende, for aberne gnaver selv sår i træerne for at komme til gummien (som jeg vil blive ved med at kalde det, for nemheds skyld, selv om det ikke er helt korrekt).
Der er meget stor forskel på hvor meget gummi de enkelte arter silkeaber spiser. Så vi vil først kikke på lidt tal. Jeg vil dog lige nævne at der har været andre tal nævnt af DPS. Hvor de stammer fra, vides ikke. Men de tal jeg har her, er fra bogen ”Krallenaffen” af Michael Schröpel fra 2007 men revideret udgave er udkommet i 2010 – super bog i øvrigt, men på tysk. Her kan man læse følgende: (Tallene er ikke så forskellige fra dem DPS har opgivet):

Cebuella (Dværgsilkeaber): 65 % Gummi 25 % animalsk føde 9 % frugt 1 % anden planteernæring
Callithrix (Atlantiske marmosetter): 40 % Gummi 21 % animalsk føde 34 % frugt 5 % anden planteernæring
Saguinus (Tamariner): 12 % Gummi 23 % animalsk føde 53 % frugt 12 % anden planteernæring
Mico (Marmosetter fra Amazonas): 21 % Gummi 24 % animalsk føde 47 % frugt 8 % anden planteernæring
Leontopithecus (Løveaber): 5 % Gummi 12 % animalsk føde 77 % frugt 6 % anden planteernæring
Callimico (Springtamarin): 1 % Gummi 34 % animalsk føde 29 % frugt 36 % anden planteernæring
Værdierne kan svinge alt efter årstid og habitat. Nu er det andelen af gummi som vi her koncentrere os om, men de andre værdier er også taget med.
De aber som er mest almindelig holdte er dværgsilkeaben som tilhører slægten Cebuella. Hvidøret silkeabe tilhører slægten Callithrix, og endelig holdes en del tamariner som tilhører slægten Saguinus. Om der findes andre arter silkeaber i privat eje, ved jeg ikke med sikkerhed. Dværgsilkeaben er klart den som spiser mest gummi. Arter af slægten Callithrix spiser også en del gummi, nemlig 40 %, hvorimod Tamarinerne kun spiser 12 %. Tamarinerne har ikke samme tandsæt som de andre arter. Hvis man har holdt hvidøret eller dværgsilkeabe, så ved man at de gnaver en del i træ, normalt kun i ubehandlet træ som grene i volieren, men også træ som volieren er bygget af, hvis ikke man maler træet eller beskytter det på anden måde f.eks. ved afdækning med metal. Det gummi tamarinerne tager i naturen er normalt lettere tilgængeligt, det kan være hvis en gren er brækket af eller andre dyr har gnavet i træerne og dermed gjort ”forarbejdet” for tamarinerne.
Man har diskuteret meget hvorfor silkeaber spiser gummi. Der er nok flere grunde. Det er en fødekilde  som er tilgængelig hele året rundt, og de spiser da også mere gummi i tørtiden, hvor det er småt med f.eks. frugter. En anden grund er at aberne ofte spiser en kost hvor kalcium indholdet er for lavt, eller rettere Ca:P (kalcium/fosfor) forholdet ikke er ideelt. Ca:P skal helst være mellem 1:1 og 2.1. D.v.s. 2 dele kalcium for hver del fosfor. Sammen med nogle andre mineraler er de knoglernes vigtigste bestanddele. Al kalcium og fosfor i kroppen er bundet i knogler og tænder. Animalsk føde har normalt et for stort indhold af fosfor, især insekter som er hovedkilden  til animalsk føde for silkeaber. De spiser dog også andre dyr end insekter – det kan være småfugle (og æg), små gnavere, krybdyr, padder ja alt hvad de kan overmande. Men mest insekter og insekter har et stort indhold af fosfor (1:2 til 1:70), men ved at spise gummi som har et højt indhold af kalcium, ja så finder aberne selv en balance. Visse plantearter har et Ca:P forhold på 150:1, så det er virkelig noget der batter. Man ser i øvrigt ofte, at hvis dyrene mangler et stof, så skal de nok selv indtage det, hvis ellers de har adgang til det.
Kan lige nævne her, at man kan fodre med bænkebidere, og de er gode når man kikker på Ca:P forholdet. Det er nemlig ikke insekter men krebsdyr med et skelet (udvendigt) af kalk, hvilket insekter ikke har. Aberne vil normalt gerne spise dem.
Hvordan giver man gummien til aberne?

Man kan give aberne gummi på mange forskellige måde. Det er kun fantasien der sætter grænsen. Den enkle metode er blot at blande det i vællingen, men man kan også bløde gummien op i vand og hælde den i huller i træ eller i tømme nøddeskaller. Det har før været beskrevet her i bladet. Ja har du fundet en smart måde at give aberne gummi på, så lad andre få glæde af det, og del ud af din erfaring her i bladet. Om man bruger pulver eller klumper til sine aber gør ingen forskel, de tager begge dele.
Hvor kan gummi købes?
Gummi er et special produkt som ikke er så nemt at få fat i. Man kan dog godt købe gummipulver i Danmark f.eks. i helsebutikker, men prisen er høj. Det kan også findes på Internettet, men til meget forskellige priser, og kvalitet og oprindelse er ukendt.
Foreningen har gennem tiderne købt gummi og solgt det videre til medlemmerne, til rimelige priser. Heldigvis kan det opbevares længe, for det er store portioner foreningen køber, og det tager lang tid at sælge det. Det sælges ofte af grossisten i hele paller, men foreningen har kunne købe mindre mængder fra bl.a. Kbh. Zoo og nu direkte fra grossisten. På foreningens hjemmeside kan man altid se, hvem der står for slag af gummi.
Kan købes via www.silkeabe.dk som især er en service for medlemmerne. Her sælges bl.a. gummi med rabat til FEP´s medlemmer.

Gummi er som man kan se på billedet (her klumper), er noget silkeaber er meget glade for.