Etiske retningslinjer

Nogle har et helt forkert syn på hvordan man holder dyr. Det er dog ikke kendt i Danmark, men man kan støde på det i tv-programmer fra især USA.

Foreningen har udarbejdet etiske retningslinjer angående hold af de dyr som foreningens medlemmer holder.
FEP ønsker at melde tydeligt ud hvad vi ønsker at fremme, og hvad der ikke er acceptabelt.
Det betyder ikke, at FEP vil lege politi og kontrollere at medlemmerne overholder disse retningslinjer.
Men FEP vil opfordre og arbejde for, at retningslinjerne overholdes af foreningens medlemmer.

Etiske retningslinjer for Foreningen Eksotiske Pattedyr

Foreningen står for miljørigtigt hold af eksotiske pattedyr. Det vil sige:

Vi opfordrer vores medlemmer til at arbejde for høj velfærd, samt at vi ønsker at udbrede kendskabet til velfærd optimering hos omfattede dyregrupper, hvilket indebærer arts korrekt hold i forhold til plads og miljøkrav, ligesom hensynet til sociale krav bør tilgodeses.

Vi opfordrer til, at fodringen tillige er rigtig for arten. Desuden opfordrer vi til, at man så vidt det er muligt, stimulerer artens naturlige adfærd, ved at udfordre og stimulere individet igennem arts rigtig miljø berigelse.

Vi ønsker ikke at stimulere til kæledyrshold, hvor individets tarv og mulighed for udførelse af naturlig adfærd fravælges, herunder fejlpræning og fejlagtig sociale stimuli.

Vi opfordrer vores medlemmer til at anvende veterinærer, i forhold til forebyggelse og behandling af sygdomme, såvel i forhold til dyrevelfærd som for at øge viden i dyrlægestanden.

Vi tager afstand for behandlinger af medlemmernes dyr uden for veterinærstanden.

Vi opfordrer vores medlemmer til at få obduceret døde individer fra deres dyrehold.

Vi tager afstand fra illegalt hold, import og handel med dyrearter og individer i forhold til gældende lovgivning og bekendtgørelser herunder CITES.

Vi opfordrer vores medlemmer til at arbejde for høj velfærd, samt at vi ønsker at udbrede kendskabet til velfærd optimering hos omfattede dyregrupper, hvilket indebærer arts korrekt hold i forhold til plads og miljøkrav, ligesom hensynet til sociale krav bør tilgodeses.

Vi opfordrer til, at fodringen tillige er rigtig for arten. Desuden opfordrer vi til, at man så vidt det er muligt, stimulerer artens naturlige adfærd, ved at udfordre og stimulere individet igennem arts rigtig miljø berigelse.

Vi ønsker at vores medlemmer stiller sig til rådighed, med såvel viden som med genetisk materiale fra deres dyre bestand i forhold til avls samarbejde for udvalgte arter, herunder avls samarbejde med zoologiske haver.