Møder, udflugter & messer

Vi har hver år nogle ture rundt omkring i ind- og udland.
Desuden deltager vi på forskellige relevante messer rundt om i landet.