Pasnings vejledninger

Læs dette inden du læser pasnings vejledningerne!
Fra 1 januar 2014 skal dyrehandlere udlevere en godkendt pasnings vejledning ved salg af levende dyr.
Forskellige foreninger m. fl. har udarbejdet pasnings vejledninger til de mest almindelige dyr. Men der er endnu ikke vejledninger til alle de dyr som private holder.
Der er også lavet pasnings vejledninger til andre arter dyr.
Alle korte godkendte pasnings vejledninger kan ses her: http://www.foedevarestyrelsen.dk/Leksikon/Sider/Pasningsvejledning.aspx

FEP har også været med til at lave pasnings vejledninger til en række af de dyr, som foreningens medlemmer holder.
Pasnings vejledningerne er lavet i samarbejde med Dyrenes Beskyttelse, og det har været et godt samarbejde.
Men vi har dog forskellige meninger om visse elementer i vejledningerne. Så enkelte ting som f.eks. burstørrelser er et kompromis i nogle vejledninger.
Ligeledes har Dyrenes Beskyttelse valgt at inddele dyrene i 3 grupper, alt efter hvor vanskelige/lette, de mener dyrene er at holde for private.
Denne inddeling har foreningen ikke haft indflydelse på, og vi mener ikke at inddelingen er korrekt. Vi mener slet ikke man bør inddele arterne.

Dyrenes Beskyttelse bruger bla. parametre som plads, økonomi og tid når de gruppere arterne.
Men hvad er lettest at holde: En hund eller et par silkeaber? Når man kikker i hele dyret/dyrenes levetid på plads, økonomi og tid, så er det ikke så indlysende hvilken art der er lettest.
Eller skulle det være sværere at holde en ilder sammenlignet med en kat?
Bor man i en lille lejlighed, giver det sig selv at man ikke kan holde næsebjørne.
Men har man have, så kan man give næsebjørne den plads de behøver.
Men gør det næsebjørne til en svær art?  Det mener vi ikke.
Men forskellige dyr stiller forskellige krav.
Egern står som svære arter. Naturligvis kræver det et lille stykke jord (mange arter kan ude året rundt) til en voliere på 3 x 3 meter (kan købes færdig) og fodring er let og foder nemt at skaffe, og det kræver ikke meget tid at passe et par egern i en voliere. Så hvor svært kan det være?
Hvad med 10 katte og 10 egern, hvad er lettest?
Prøv selv at finde argumenter for hvilke art der er sværeste/lettest. Det er meget meget svært.

Vi bringer også enkelte pasnings vejledninger for pattedyr som ikke hører under vores regi. Det er f.eks. mere almindelige pattedyr. Men har valgt at bringe dem alligevel, så man kan finde alle vejledninger på pattedyr samme sted.
I disse vejledninger henvises til special foreninger, hvis sådanne findes.

Nogle vejledninger omhandler mere end en art.

En pasnings vejledning kan dog ikke komme ind på alle aspekter vedrørende hold af dyr. Det er for plads krævende. Emner som berigelse, konstruktion af bure/voliere, sygdomme, dyrlæger, sammensætning af dyr m.m. er emner som ikke er med i vejledninger, eller som kun nævnes kort.
Her henvises til vores forenings blade som bringer artikler som går meget mere i dybden.
Så pasnings vejledningerne er et godt sted at begynde, hvis man søger info om hold af dyr, men for at komme hele spektret rundt, så må man forsætte sin søgen efter viden andre steder, som f.eks. i vores blade, bøger og på Internettet.

Pasnings vejledningerne findes i 2 versioner. En kort godkendt samt en længere vejledning som ikke er godkendt. Det er Rådet for hold af særlige dyr (rådet findes ikke mere), som har godkendt pasnings vejledningerne.
Det er også samme råd som har besluttet at en godkendt vejledning kun må fylde 2 sider. Hvilket vi syntes er for kort.
Vi har valgt at bringe begge versioner.

Generelt set vil man aldrig kunne lave en pasnings vejledning som tilfredsstiller alle. For dyr holdes med succes på mange forskellige måde.
Vi bringer også lige vores slutblok som findes på de lange vejledninger vi har lavet. Bare for at gøre det klart, at der findes andre måder at holde dyrene forsvarligt på.
Så holder du dine dyr på en anden måde end beskrevet. Så skriv meget gerne en artikel om hvordan du gør, og så bringer vi den med glæde i vores blad.

SLUTBLOK:
“Denne pasnings vejledning er udarbejdet af Dyrenes Beskyttelse i samarbejde med Foreningen for Eksotiske Pattedyr. Beskrivelserne er dermed et udtryk for, hvordan vi mener, arten bør holdes, således at dens fysiologiske, adfærdsmæssige og sundhedsmæssige behov opfyldes. Der tages forbehold for, at arten kan holdes på andre velfærdsmæssigt forsvarlige måder end dem beskrevet. Ligeledes tages forbehold for, at ny viden om artens biologi og erfaringer med dens hold kan foreligge efter udarbejdelsen af denne vejledning.
1. version. December 2013″

Pasningsvejledning ang. silkeaber til bl.a. dyrehandlere. PDF version som kan printes.

De korte men godkendte pasnings vejledninger:

Pungdyr
Korthalet opossum
Korthovedet flyvepungegern/suger glider
Kænguruer

Insektædere
Afrikansk hvidbuget pindsvin
Børstesvin
Tenreks

Gnaver
Afrikansk dværg syvsover
Buskhalemus
Chinchilla
Degu
Dværghamster
Guldhamster
Hamsterrotter
Husmus, rotte og dværgmus
Jordegern
Kanin
Lemminger
Marsvin
Natalmus, zebramus og pigmus
Ørkenrotte, fedthalemus og ørkenspringmus
Pragtegern
Sisler og klippeegern
Sorthalet præriehund
Træegern

Rovdyr
Fritte
Genette
Surikat, dværg- og zebra mangust
Vaskebjørn/Næsebjørn

Primater
Silkeaber

De lange men
IKKE godkendte pasnings vejledninger:


Pungdyr
Korthalet opossum
Korthovedet flyvepungegern/suger glider
Kænguruer

Insektædere
Afrikansk hvidbuget dværgpindsvin
Børstesvin
Tenreks

Gnaver
Afrikansk dværgsyvsover

Buskhalemus
Chinchilla
Degu
Dværghamstere
Dværgmus
Fedthalemus
Guldhamster
Hamsterrotter
Husmus
Jordegern
Kanin
Kinesisk hamster
Lemminger
Marsvin
Natalmus
Pigmus
Pragtegern
Præriehund
Rotte
Sisler og klippeegern
Træegern
Zebramus
Ørkenrotter
Ørkenspringmus

Rovdyr
Genette
Ilder
Kat
Manguster
Næsebjørn
Surikat
Vaskebjørn

Primater
Dværgsilkeabe
Hvidøret og sortøret silkeabe
Løveaber
Springtamarin
Tamariner